Uw kind beschermen

In een tussenjaar doen jongeren veel nieuwe ervaringen op, waaronder mogelijk vervelende. Als ouder kunt u proberen te voorkomen dat uw kind in gevaarlijke situaties verzeild raakt. Bijvoorbeeld door te adviseren naar een ander land te gaan dan hij of zij in gedachten had, of door een organisatie in te schakelen die reis en verblijf en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk regelt.
Tijdens gesprekken met uw kind over de invulling van een tussenjaar kunt u het ook hebben over uitdagingen die bij verschillende mogelijkheden kunnen horen. Bijvoorbeeld omgaan met gevoelens van heimwee en omgaan met armoede en andere culturen.

Klik hier voor persoonlijk, deskundig en onafhankelijk advies bij het Tussenjaar-Spreekuur.

Klik hier voor Workshop Tussenjaarplan: naar de beste invulling voor jou, met steun van je ouders.

Joseph O’ Shea interviewde voor zijn wetenschappelijk onderzoek bijna 180 jongeren die een jaar lang vrijwilligerswerk deden in een ontwikkelingsland. O’Shea is een groot voorstander van deze invulling van een tussenjaar, maar wijst er wel op dat de uitdagingen hiervan negatieve gevolgen kunnen hebben voor jongeren die al psychische en emotionele problemen hebben voordat ze hieraan beginnen. Hij geeft voorbeelden van jongeren die ervan overtuigd zijn dat zij deze problemen konden overwinnen dankzij hun tussenjaar, maar ook enkele voorbeelden van jongeren die denken dat hun problemen hierdoor juist toenamen.

Het is goed om samen met uw kind stil te staan bij mogelijke uitdagingen, maar ben terughoudend met inschatten van wat hij of zij zal aankunnen. Veel jongeren kunnen meer aan dan ze zelf denken, en meer dan hun ouders verwachten. Bovendien blijkt uit bovenstaand onderzoek van O’ Shea dat voor de meeste jongeren geldt: hoe meer uitdaging, hoe meer ze leren van hun tussenjaar en hoe positiever ze hierover achteraf zijn. Ondanks, of misschien juist dankzij, vaak een moeilijke periode.

Misschien heeft u er behoefte aan om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de bezigheden van uw kind en hoe het met hem of haar gaat. Als uw kind dit ook wil, kan het fijn zijn om intensief gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. Veelvuldig contact kan vervelende ervaringen en gevoelens echter niet uitsluiten, ook heimwee niet. Gevoelens van heimwee worden soms juist aangewakkerd door contact met het thuisfront. En u kunt extra ongerust raken als u na een periode veelvuldig contact ineens even geen bericht krijgt van uw kind. Terwijl er misschien niks aan de hand is en hij of zij het gewoon te druk heeft met leuke activiteiten.