tussenjaar kenniscentrum congres

Ontwikkeling TussenjaarKenniscentrum

De ontwikkeling van het TussenjaarKenniscentrum vindt plaats in overleg met o.a. Studiekeuze123 en organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic en wordt gesteund door decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL.

Dit wordt een onafhankelijke non-profit organisatie, waarvan het bestuur bestaat uit leden die geen banden hebben met organisaties die een tussenjaar-activiteit aanbieden en een raad van advies met daarin onder meer vertegenwoordigers van tussenjaar-activiteiten.

Concept-tekst voor de doelstellingen en activiteiten van het TussenjaarKenniscentrum i.o.:
Missie:
Het TussenjaarKenniscentrum wil ervoor zorgen dat meer Nederlandse jongeren een tussenjaar na voortgezet onderwijs, mbo, bachelor-studie of studiestop in het hoger onderwijs bewust gaan invullen met activiteiten die zijn gericht op hun persoonlijke ontwikkeling.

Doelstellingen:

  • Zorgen voor actuele, onafhankelijke en openbaar toegankelijke informatie voor jongeren, ouders/opvoeders en professionals over alles wat met een bewuste invulling van een tussenjaar te maken heeft. Zodat alle havo, vwo en mbo scholieren en studenten in het hoger onderwijs geïnformeerd worden over de mogelijke waarde, mogelijke invullingen en risico’s van een tussenjaar en hoe deze kunnen worden beperkt.
  • Het ondersteunen van jongeren en ouders/opvoeders bij het invullen van een tussenjaar.
  • Zorgen voor verspreiding van kennis onder professionals en bevorderen van kennisuitwisseling tussen professionals.

Activiteiten van het TussenjaarKenniscentrum om deze doelstellingen te kunnen realiseren:

  • Opzetten en onderhouden van een website waarop actuele en onafhankelijke informatie over alles wat met een bewuste invulling van een tussenjaar te maken heeft overzichtelijk wordt aangeboden aan jongeren, ouders/opvoeders en professionals.
  • Dienen als vraagbaak en verzorgen van voorlichting en workshops aan jongeren, ouders/opvoeders en professionals.
  • Werven van gelden en opzetten van een systeeem om beurzen te kunnen gaan verstrekken aan jongeren die onvoldoende middelen bij elkaar kunnen krijgen voor uitvoering van een goed tussenjaarplan.
  • Bekijk hier het filmpje van de TussenjaarTotaalBeurs 2017 die vrijwilligers van het TussenjaarKenniscentrum i.o. organiseerden bij Wageningen University. Doel hiervan: vo en mbo-scholieren, ouders en onderwijsprofessionals informeren over mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op een opleiding in het hoger onderwijs tijdens een tussenjaar. Klik hier voor programma en deelnemers.

Initiatiefneemster van het TussenjaarKenniscentrum is Daniёlle Vogels; tussenjaar-deskundige, jongerencoach gespecialiseerd in studiekeuzebegeleiding en publicist
Het advies-comité ter oprichting van het TussenjaarKenniscentrum bestaat uit:
Hermien Miltenburg; ambassadeur ouderbetrokkenheid van decanenvereniging NVS-NVL en oudervoorlichter en relatiemarketeer van Wageningen University
Nancy van Vorselen; procesmanager en mede-organisator van de TussenjaarTotaalBeurs.
Aleksandr Stommels; voormalig bestuurslid van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en lid van studentenraad ROCNijmegen.
Marieke van Baars; oprichter en bestuurslid van de Jonge Helden Academie, strategisch adviseur Robuust Maatwerk en extern docent HAN Minor Ondernemerschap en Innovatie
Marcel Oomen; directeur van het Fulbright Center
Lucas Wirtz; oprichter en bestuurslid van Breekjaar

tussenjaar kenniscentrum brainstorm