Studieresultaten

Uit een aantal onderzoeken blijkt dat een bewust ingevuld tussenjaar positieve effecten heeft op persoonlijke ontwikkeling en studieresultaten. Daarom adviseren steeds meer Amerikaanse universiteiten aan jongeren om de start van hun studie een jaar uit te stellen, ook als ze al door de selectiecommissie zijn aangenomen. Dit meldt de onafhankelijke non-profit organisatie American Gap Association.

Bestuurders van Harvard University leggen in dit artikel uit waarom zij dit al jaren adviseren. Florida State University verstrekt zelfs beurzen tot 5000 dollar aan jongeren met een goed tussenjaarplan.

Schrijf hier in voor workshop Tussenjaarplan: in één avond naar de beste invulling voor jou, met steun van je ouders.

Uit Amerikaans wetenschappelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in 2014 en onderzoek onder ongeveer 15.000 Britse jongeren (2012) blijkt dat jongeren die bewust voor een tussenjaar kiezen hierna betere studieresultaten behalen dan jongeren die meteen doorstuderen. Terwijl jongeren die een tussenjaar niet plannen daarna minder goede resultaten behalen.

Een positief effect van een tussenjaar op studieresultaten komt ook naar voren uit onderzoek onder Australische studenten uit 2010. Hier werd ook een verband gevonden tussen het nemen van een tussenjaar en onzekerheid over wat te doen na de middelbare school en minder motivatie om te studeren.

Volgens deze analyse van het Nederlandse ministerie van Onderwijs uit 2013 is er geen significant verschil in studieresultaten van studenten in het hoger onderwijs die een tussenjaar namen en studenten die meteen doorstudeerden na havo, vwo of mbo. Hierbij werd niet gekeken naar effecten van verschillende invullingen van een tussenjaar. Uit dit onderzoek uit 2016 blijkt dat het verschil maakt wat studenten tijdens hun tussenjaar hebben gedaan: universitair studenten die gereisd hebben tijdens hun tussenjaar vallen minder vaak uit dan studenten zonder tussenjaar (24% versus 27%).

Van jongeren die deelnamen aan het tussenjaar-programma van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, genaamd het Oriëntatiejaar UvA-HvA, was van de deelnemers uit 2005/2006 na één jaar 94,7 procent nog tevreden met de gemaakte studiekeuze. Van de deelnemers in de vier jaren daarvoor bleek 85,6 procent bij de oorspronkelijke studiekeuze gebleven (Van der Leeuw, 2007).

Onder Finse studenten die een tussenjaar hadden genomen werd bij een onderzoek dat in 2015 werd gepubliceerd geen verschil gevonden in studieresultaten. In datzelfde onderzoek onder Australische studenten bleek dat degenen die een tussenjaar hadden genomen vaker uitvielen. Wat zij in hun tussenjaar hadden gedaan werd niet onderzocht.