Studieresultaten

Uit onderzoek blijkt dat een bewust ingevuld tussenjaar positieve effecten heeft op studieresultaten. Daarom adviseren steeds meer Amerikaanse universiteiten aan jongeren om de start van hun studie een jaar uit te stellen, ook als ze al door de selectiecommissie zijn aangenomen. Dit meldt de onafhankelijke non-profit organisatie American Gap Association. Florida State University verstrekt zelfs beurzen tot 5000 dollar aan jongeren met een goed tussenjaarplan.

Bestuurders van Harvard University beschrijven in dit artikel dat uit ervaringen van honderden Harvard-studenten die een tussenjaar hebben genomen, blijkt dat de angst dat na een tussenjaar de motivatie ontbreekt om te gaan studeren zelden terecht is. Studenten die een tussenjaar hebben genomen, zijn vaak juist extra gemotiveerd, aldus de bestuurders van Harvard.

Uit Amerikaans wetenschappelijk onderzoek uit 2014 en onderzoek onder ongeveer 15.000 Britse jongeren uit 2012 blijkt dat jongeren die bewust voor een tussenjaar kiezen hierna betere studieresultaten behalen dan jongeren die meteen doorstuderen. Terwijl jongeren die een tussenjaar niet plannen daarna minder goede resultaten behalen.

Een positief effect van een tussenjaar op studieresultaten komt ook naar voren uit onderzoek onder Australische studenten uit 2010. Hier werd ook een verband gevonden tussen het nemen van een tussenjaar en onzekerheid over wat te doen na de middelbare school en minder motivatie om te studeren.

In dit onderzoek onder Australische en Finse studenten uit 2015 werd in Finland geen verschil gevonden in studieresultaten. Australische studenten die een tussenjaar hadden genomen bleken vaker uit te vallen in het hoger onderwijs. Of zij bewust voor een tussenjaar hadden gekozen en wat zij in hun tussenjaar hadden gedaan, werd hier niet onderzocht.

Volgens deze analyse van het ministerie van Onderwijs uit 2013 is er in Nederland geen significant verschil in studieresultaten van studenten in het hoger onderwijs die een tussenjaar namen en studenten die meteen doorstudeerden na havo, vwo of mbo. Hierbij werd niet gekeken naar effecten van verschillende invullingen van een tussenjaar. Uit dit onderzoek uit 2016 blijkt dat het verschil maakt wat studenten tijdens hun tussenjaar hebben gedaan: universitair studenten die gereisd hebben tijdens hun tussenjaar minder vaak uitvallen dan studenten zonder tussenjaar (24% versus 27%).

Van jongeren die deelnamen aan het tussenjaar-programma van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, genaamd het Oriëntatiejaar UvA-HvA, was van de deelnemers uit 2005/2006 na één jaar 94,7 procent nog tevreden met de gemaakte studiekeuze. Van de deelnemers in de vier jaren daarvoor bleek 85,6 procent bij de oorspronkelijke studiekeuze gebleven (Van der Leeuw, 2007).