Zonder dat hiervoor kosten aan scholen worden berekend, verzorgt onafhankelijk tussenjaar-deskundige, jongerencoach gespecialiseerd in begeleiding richting studiekeuze en initiatiefneemster van het TussenjaarKenniscentrum i.o. drs. Daniёlle Vogels op locatie Workshop Tussenjaarplan. Hoe dit gaat wordt hier uitgelegd.

In opdracht van decanenvereniging NvS-NvL verzorgt Daniёlle Vogels training voor decanen, LOB-coördinatoren, mentoren havo/vwo, studieloopbaanbegeleiders en loopbaancoaches in het mbo die zelf voorlichting willen geven over risico’s en mogelijkheden van een tussenjaar voorafgaand aan een opleiding in het hoger onderwijs, en dit willen integreren in LOB.

voorlichting2

Onder andere aan decanenkringen geeft Daniёlle Vogels informatie over het belang van onafhankelijke voorlichting over dit onderwerp aan alle havo, vwo en mbo- scholieren. Voorzitster Corinne Mostert van de Haagse Kring van Schooldecanen hierover: ‘Tijdens een presentatie van bijna een uur slaagde initiatiefnemer van het TussenjaarKenniscentrum Daniёlle Vogels erin om de decanen van de Haagse Kring op enthousiaste en deskundige wijze te informeren over “Het nut en de noodzaak van tijdige en goede tussenjaarvoorlichting.” Het nemen van een gap year wordt door steeds meer leerlingen gezien als een serieuze optie na het behalen van hun startkwalificatie. Vaak staan de ouders/verzorgers niet te juichen bij dit alternatief en vrezen dat van uitstel afstel komt. Het verhaal van Danielle, dat wetenschappelijk onderbouwd is en ingekleurd wordt door haar persoonlijke ervaringen met het nemen van een tussenjaar, geven je als decaan een handvat om dit onderwerp met zowel leerlingen als ouders/verzorgers te bespreken. Bovendien kunnen er voor belangstellende leerlingen en hun ouders/verzorgers workshops gegeven worden. De Haagse Kring is van plan om deze workshops gezamenlijk aan te bieden.’
voorlichting1

Voor meer informatie neem contact op.