Afspraken maken over levensonderhoud

Afspraken met uw kind werken natuurlijk het best als u hier beiden het belang van inziet en die u daarom allebei bereid bent na te komen. Met de ene jongere zijn makkelijker afspraken te maken dan met de andere. Wat dit betreft kunt u als ouder geluk of pech hebben, maar dit laat onverlet dat u er zelf grote invloed op heeft of het gaat lukken om goede afspraken te maken met uw kind. Dit hangt namelijk voor een groot deel af van uw aanpak.

Klik hier voor persoonlijk, deskundig en onafhankelijk advies bij het Tussenjaar-Spreekuur.

Klik hier voor Workshop Tussenjaarplan: naar de beste invulling voor jou, met steun van je ouders.

Omdat uw kind het meest bereid zal zijn om afspraken na te komen die hij/zij zelf bedacht heeft, is het belangrijk om hem/haar zoveel mogelijk zelf te laten komen met voorstellen. Een goed begin hiervoor is hem/haar te vragen een lijstje te maken met kosten voor levensonderhoud en bij elk punt op te schrijven wie het zou moeten betalen en waarom. Zo zet u hem/haar aan het denken over wat er allemaal nodig is voor zijn levensonderhoud.
Zie en breng dit als een verzoek. Hierbij kunt u vertellen waarom u het belangrijk vindt dat uw kind zelf een voorstel doet. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat hij/zij dan extra gemotiveerd zal zijn om het uit te voeren en/of omdat het uw vertrouwen sterkt dat hij/zij verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen doen en laten en daarom ook een tussenjaar goed kan invullen. Goede kans dat het voorstel waarmee uw kind komt u positief zal verbazen.
Dat het een verzoek is, betekent natuurlijk dat het geen verplichting is. Het maken van een lijstje met kosten voor levensonderhoud is dus geen voorwaarde om voor een tussenjaar te mogen kiezen. Wil uw kind geen lijstje maken, dan kunt u zelf opschrijven wie wat volgens u behoort te betalen en daarbij uw argumenten geven.

Voor een goede aanpak is ook timing belangrijk. Een moment waarop jullie een fijn contact hebben, is goed geschikt om hierover te gaan praten. Dat kan ook tijdens een potje voetbal of een middagje shoppen. Een leuke bezigheid schept vaak goede omstandigheden voor een goed gesprek. En niet alles hoeft ineens te worden besproken. Merkt u dat uw kind op een ander onderwerp wil overgaan, dan kunt u voorstellen om er op een ander moment nog eens verder over te praten.
Op enig moment kan een van u beiden (bij voorkeur uw kind, als hij/zij dat wil) de gemaakte afspraken noteren, de ander laten checken of deze kloppen en ze vervolgens kopieƫren; zodat u beiden een versie heeft. Vertel hierbij dat vastleggen van de afspraken niet betekent dat u hem/haar niet vertrouwt, maar dat dit handig is om misverstanden te voorkomen. Want over een paar maanden zijn jullie misschien allebei het een en ander vergeten.

Lukt het om wat voor reden dan ook niet om samen met uw kind hierover goede afspraken te maken, dan resten u twee mogelijkheden. Ten eerste kunt u een buitenstaander die u beiden respecteert en vertrouwt, vragen om jullie hierbij te begeleiden. Vergeet dan niet om van tevoren aan uw kind te vragen of hij/zij dit ook goed vindt.
En tenslotte heeft u natuurlijk de mogelijkheid om eenvoudigweg zelf te bepalen wat u wel en niet voor uw kind betaalt. Want het is nu eenmaal uw geld. Bedenkt u nu dat u dit ook meteen kunt doen en dat dit minder omslachtig is, bedenk er dan bij dat u uw kind hiermee niet helpt om weloverwogen de regie over zijn eigen leven in handen te nemen.